Αεροτονομέτρηση – Τονομέτρηση Goldmann

Τονομέτρηση: Αεροτονόμετρο – Τονόμετρο Goldmann

Τονομέτρηση:  

Στο εσωτερικό του ματιού παράγεται  ένα υγρό που λέγεται υδατοειδές υγρό. Το  υγρό αυτό παράγεται συνεχώς ενώ ταυτόχρονα ίδια ποσότητα υγρού απομακρύνεται από τον οφθαλμό, διατηρώντας την εσωτερική πίεση του οφθαλμού σταθερή. Σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, η ισορροπία αυτή διαταράσσεται προκαλώντας αύξηση ή και μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η εξέταση που υπολογίζει  την εσωτερική πίεση του οφθαλμού λέγεται τονομέτρηση και επιτελείται με ειδικά όργανα που ονομάζονται τονόμετρα. 

Τονόμετρο Επιπέδωσης Goldmann:

Τα τονόμετρα αυτά αποτελούν τον πιο ακριβή τρόπο για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Πριν τη μέτρηση ο φθαλμίατρος σας ρίχνει  αναισθητικές σταγόνες που μουδιάζουν το μάτι και τα βλεφαρα για λιγα λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια κίτρινη χρωστική (φλουορεσκεϊνη). Ένα τονόμετρο μετρά την πίεση στο εσωτερικό του οφθαλμού, χρησιμοποιώντας μπλε φωτισμό.

Αεροτονόμετρο:

Το Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό κέντρο EyeDiagnosis διαθέτει το πιο εξελιγμένο αεροτονόμετρο ή τονόμετρο μη επαφής, το TONOREF III της εταιρείας NIDEK. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μηχάνημα που μετράει  την πίεση του οφθαλμού χρησιμοποιώντας αέρα και χωρίς να χρειάζεται να ακουμπήσει το μάτι. Συνεπώς αποφεύγεται η χρήση αναισθητικών σταγόνων και χρωστικής. Ταυτόχρονα, υπολογίζει το πάχος του κερατοειδούς το οποίο επηρεάζει το αποτέλεσμα της τονομέτρησης και αυτόματα υπολογίζει την πραγματική τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Η κανονική πίεση για κάθε άτομο είναι διαφορετική και συνεπώς δεν υπάρχει μια “σωστή” πίεση για όλους. Γενικώς, η ενδοφθάλμια πίεση θεωρείται φυσιολογική μεταξύ 10 και 21 mmHg. Τις περισσότερες φορές το γλαύκωμα παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν μεγαλύτερη από 21mmHg, αλλά υπάρχουν και άτομα που παρουσιάζουν γλαύκωμα με χαμηλότερες τιμές (Γλαύκωμα χαμηλής πίεσης). Η πίεση του ματιού, όπως και η αρτηριακή πίεση, παρουσιάζει σημαντική διακύμανση στη διάρκεια της μέρας. Συνήθως είναι πιο υψηλή τα πρωινά αλλά όχι σε όλους. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις γίνονται αρχικά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας (τονομετρική καμπύλη) για να βρεθεί η ώρα όπου εμφανίζονται οι υψηλότερες τιμές. Επίσης, σε πολλούς ανθρώπους το χειμώνα οι πιέσεις ανεβαίνουν και το καλοκαίρι πέφτουν λόγω της ζέστης.