Χοριοειδική Νεοαγγείωση σε αγγειοειδείς ταινίες

Ιατρική Απεικόνιση/θεράπων οφθαλμίατρος: Απόστολος Μανιατέας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ασθενής 67 ετών, άρρεν, προσήλθε λόγω θάμβους όρασης σε αμφοτέρους τους οφθαλμούς.

Ατομικό ιστορικό: Αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή.

Οπτική οξύτητα:

Δεξιός οφθαλμός 6/10cc

Αριστερός Οφθαλμός: 3/10cc

Ο βυθοσκοπικός έλεγχος ανέδειξε την παρουσία αγγειοειδών ταινιών, χωρίς να υπάρχει σχετικό συστηματικό νόσημα. Υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο με αυτοφθορισμό και φωτογραφία βυθού EIDON, OCT & OCT-αγγειογραφία. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε την παρουσία χοριοειδικής νεοαγγείωσης σε αμφοτερούς τους οφθαλμούς και ο ασθενής έλαβε αγωγή με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αντι-VEGF.

Δεξιός οφθαλμός

Αριστερός οφθαλμός

Video OCT-αγγειογραφία ΔΕΞΙΟΥ οφθαλμού

bulletmdpi

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • Οι αγγειοειδείς ταινίες είναι αλλοιώσεις της μεμβράνης του Bruch με χαρακτηριστική βυθοσκοπική εικόνα, όπως φαίνεται στο περιστατικό στις έγχρωμες φωτογραφίες βυθού. Περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1892 από τον Knapp. Συνήθως αποτελούν οφθαλμικές εκδηλώσεις  συστηματικών νοσημάτων. Τα πιο σύχνά είναι:
   • Ελαστικό Ψευδοξάνθωμα
   • Νόσος Paget
   • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
   • Σύνδρομο Ehlers-Danlos
   • Ακρομεγαλία
   • Σύνδρομο Sturge-Weber
   • Marfan s.
   • Νευροϊνωμάτωση
   • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Οι αγγειοειδείς ταινίες δεν προκαλούν συμπτώματα. Ωστόσο, συχνά επιπλέκονται απο την ανάπτυξη χοριοειδικής νεοαγγειακής μεμβράνης που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, εξιδρωματικά στοιχεία και θάμβος όρασης. Στις αγγειοειδείς ταινίες υπάρχουν ρήξεις του κολλαγόνου και του ελαστικού τμήματος της μεμβράνης του Bruch. Αυτό επιτρέπει την εύκολη επέκταση μιας νεοαγγειακής μεμβράνης μεταξύ του μελαγχρόου επιθηλίου και της μεμβράνης του Bruch.
 • Η OCT-αγγειογραφία επιτρέπει την ακριβή 3D καταγραφή της νεοαγγειακής μεμβράνης.
 • Η OCT-αγγειογραφία αναδεικνύει το σημείο διάσπασης της Bruch από το οποίο εισέρχεται και απλώνεται η νεοαγγειακή μεμβράνη. Συνήθως, το σημείο αυτό είναι παραθηλαία και ακολουθεί ανάπτυξη της νεοαγγειακής μεμβράνης πρός το κεντρικό βοθρίο,  όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Φωτογραφία βυθού
OCT-angio
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ