Μυωπική Χοριοειδική Νεοαγγείωση: απεικόνιση με OCT-angio

Ιατρική Απεικόνιση: Απόστολος Μανιατέας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ασθενής 58 ετών, θήλυ, με υψηλή μυωπία (-11,0D)  παρουσίασε το 2017 χοριοειδική νεοαγγείωση στον αριστερό οφθαλμό. Η  OCT-αγγειογραφία ανέδειξε την παρουσία νεοαγγειακού σχηματισμού (vascular loops) στο χοριοειδή, με συνοδή υπέγερση του μελαγχρόου επιθηλίου και σημεία ροής (κόκκινες περιοχές στη b scan OCT-αγγειογραφία). Δεν υπήρχαν σημαντικά εξιδρωματικά στοιχεία εντός του αμφιβληστροειδούς. Τα κύρια συμπτώματα της ασθενούς ήταν θάμβος όρασης και μεταμορφοψία.

Υπεβλήθη σε θεραπεία με 3 ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αντι-VEGF, με πλήρη υποχώρηση συμπτωματολογίας. Η κλινική παρακολούθηση για 1 χρόνο δεν ανέδειξε σημεία υποτροπής.

arrow-D

2ο επεισόδιο μεταμορφοψίας – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μετά από 2,5  χρόνια η ασθενής παρουσίασε αιφνίδια νέα συμπτωματολογία, πιο έντονη και πιο απότομα από την πρώτη φορά.  Η ψηφιακή φωτογραφία βυθού με την κάμερα EIDON ανέδειξε την παρουσία αιμορραγίας παραβοθρικά.  Η  OCT-αγγειογραφία ανέδειξε την παρουσία πυκνού νεοαγγειακού δικτύου (3 εστίες με επικοινωνία με μικρότερους κλάδους) και σαφώς πιο έντονη ροή στο b scan από το 2017. Επιπρόσθετα, στο OCT ήταν εμφανής η παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού. Η παρουσία των πιο έντονων εξιδρωματικών στοιχείων και η αιμορραγία δικαιολογεί τη πιο έντονη συμπτωματολογία της ασθενούς. 

bulletmdpi

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η χοριοειδική νεοαγγείωση επί εδάφους υψηλής μυωπίας έχει ιδιαίτερα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και διαφορετική πρόγνωση και εξέλιξη σε σχέση με τις χοριοειδικές νεοαγγειώσεις επί ηλικιακής εκφύλισης ωχράς. Ορισμένες σημαντικές διαφορές είναι:

  • η απουσία σημαντικών εξιδρωματικών στοιχείων.
  • οι νεοαγγειακοί σχηματισμοί συνήθως εισέρχονται στον αμφιβληστροειδή μέσω περιοχών χοριοαμφιβληστροειδικής ατροφίας.

  • έχουν καλύτερη ανταπόκριση και χρειάζονται πολύ λιγότερες ενέσεις σε σχέση με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
  • συχνά συνοδεύονται από μικρές αιμορραγίες που αποτελούν και την αιτία της απότομης μείωσης όρασης που αναφέρουν οι ασθενείς. Οι αιμορραγίες αυτές αναδεικνύονται πολύ εύκολα με την true colour EIDON  κάμερα βυθού (ΦΩΤΟ ΒΥΘΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020).
  • Η OCT-αγγειογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κλινική παρακολούθηση των ασθενών αυτών, καθώς αναδεικνύει τόσο την έκταση όσο και την ένταση της ροής της νεοαγγειακής μεμβράνης.
  • Η αξία της απλής τομογραφίας συνοχής OCT σε περιστατικά που δεν έχουν εξιδρωματικά στοιχεία είναι περιορισμένη. Δηλαδή, δεν βοηθάει ούτε στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ούτε στην ανίχνευση μιας αρχόμενης υποτροπής.
  • Στα περιστατικά αυτά η λεπτομερής καταγραφή της οπτικής οξύτητας και της συμπτωματολογίας (μεταμορφοψία) είναι ιδιαίτερα σημαντική.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ